Sitemizi ve deneyiminizi geliştirmek için çerez bilgilerini kullanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerez bilgisi politikamızı kabul etmiş sayılırsınız

Politikalar

1.Veri Sorumlusu ve Temsilcisi
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“KVKK”) Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti  (“Sibel Uluslararası Taşımacılık") olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, siz ziyaretçilerimizin kişisel verilerini aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde, işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

2. Hangi Kişisel Verileriniz?
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla toplanan, kimlik ve iletişim verilerinden oluşmaktadır.

3. Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı
KVKK mevzuatı başta olmak üzere ve ilgili diğer mevzuat kapsamında mezkûr kişisel verileriniz, KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak güvenlik amacıyla görüntü kayıt süreçlerinin, fiziksel mekân güvenliğinin sağlanması ve Sibel Uluslararası Taşımacılık’ın  meşru menfaatleri ve ilgili mevzuatın öngördüğü yükümlülükler ve sorumluluklar kapsamında işlenmekte, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde saklanmaktadır.

Söz konusu faaliyetler kapsamında Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından kişisel verilerin korunmasına ilişkin olarak KVKK başta olmak üzere ilgili tüm mevzuatta öngörülen yükümlülüklere uygun hareket edilmektedir. Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından işlenme amaçları konusunda detaylı bilgilere; https://www.sibel.com.tr/internet adresinden KVKK Politikasından ulaşabilirsiniz.

4.Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Açıklanan amaçlar kapsamında işlenen kişisel verileriniz; KVKK’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak ve KVKK’nın 8. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde, Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından yukarıda yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; gerekli hallerde yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, iş faaliyetlerimizi yürütebilmek amacıyla, destek hizmeti alınan firmalara ve hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.

5. Kişisel Verilerinizin Toplama Yöntemi ve Hukuki Sebebi
Kişisel verileriniz, faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından kamera kayıt sistemi, ziyaretçi internet giriş ve kayıt sistemi ve benzer kanallar vasıtasıyla ve yukarıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak; sunduğumuz hizmetleri geliştirmek ve ticari faaliyetlerimizi yürütmek amacıyla toplanmaktadır. Bu çerçevede kişisel verileriniz, KVKK’nın 4.2. maddesindeki öngörülen ilkeler ışığında açık rıza temini suretiyle veya 5.2. ve 6.3. maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

6. KVKK’nın 11. maddesi Gereği İlgili Kişi Olarak Haklarınız
KVKK’nın 11. maddesi uyarınca sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibidir:
 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme,
Siz değerli ziyaretçilerimiz, kişisel veri sahipleri, yukarıda belirtilen haklarına ilişkin taleplerinizi ilgili kişi, kişisel veriler ile ilgili talebini KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti başvuru formu ile veya Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti -  Ferhatpaşa Mh. 77.Sk. No.61/1 Ataşehir / İstanbul  adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da sibel@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti, talebin niteliğine göre, talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. 

Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Sibel Uluslararası Taşımacılık Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.
Saygılarımızla,
Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti

1.ÇEREZLERE İLİŞKİN GENEL BİLGİ

Bu Çerez Politikası (kısaca “Politika” olarak anılacaktır); Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti tarafından yönetilen internet sitesini kapsamakta olup, çerez kullanımına ilişkin açıklamalar içermektedir. Sitemizi kullanarak çerezlerin işbu Politikada belirtilen şekilde kullanılmalarını onaylamış olursunuz.

Çerez (Cookie) Nedir?

Çerezler, bir internet sitesi ziyaret edildiğinde ziyaretçinin cihazında (örneğin bilgisayar veya telefon) depolanan ve isim-değer formatında veri barındırabilen küçük metin dosyalarıdır. Söz konusu metin dosyaları bunlara erişim sağlayabilen tarayıcı ve sunucular tarafından anlamlandırılabilmekte ve bu yolla internet sitesine ziyaretin gerçekleştirildiği cihaz ve dolayısıyla ilgili kullanıcı hakkında çeşitli bilgiler elde edilebilmektedir. Günümüzde neredeyse her sitede çerez kullanımı söz konusudur.

Çerezler Ne Amaçla Kullanılmaktadır?

Çerezler birçok farklı hedef için kullanılmaktadır. Örnek vermek gerekirse, çerezlere daha çok aşağıda belirtilen amaçlarla başvurulmaktadır:

 • İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışması (Örneğin; sitenin içerisindeki metin, fotoğraf, bağlantı gibi içeriklerin doğru yerlerde görüntülenmesi)
 • Ziyaretçiler için daha kişiselleştirilmiş ve daha ilgi çekici bir deneyim sunulabilmesi (Örneğin; tercihlerinize özel hizmetlerin sunulması)
 • İnternet sitesinin geliştirilerek optimize edilmesi (Örneğin; hata bulunan veya tercih edilmeyen sayfaların işler hale getirilmesi) ve
 • Ziyaretçilerin tercihlerinin hatırlanması (Örneğin; internet sitemize giriş yaparken girdiğiniz bilgiler, dil tercihi ve diğer tercihler)

Çerez Türleri Nelerdir?

Çerez Türü Açıklama
Geçerlilik Sürelerine Göre Çerezler
Oturum Çerezleri İnternet sitesinden ayrılana dek cihazlarınızda tutulan geçici çerezleri ifade eder.
Kalıcı Çerezler Cihazınızın sabit diskinde uzun süreler kalan türde çerezler olup, kullanım süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar değişiklik gösterebilmektedir.
İşlevselliklerine Göre Çerezler
Zorunlu Çerezler İnternet sitesinin düzgün bir şekilde çalışabilmesi ve kullanıcıların sitede sunulan hizmetlerden ve gezinme özelliklerinden yararlanmaları için kullanılmaları mecburi olan çerezlerdir.
İşlevsel ve Analitik Çerezler Tercihlerinizin hatırlanması, internet sitesinin etkin şekilde kullanılması, sitenin kullanıcı isteklerine cevap verecek şekilde optimize edilmesi gibi amaçlarla kullanılan ve ziyaretçilerin siteyi nasıl kullandığı hakkında verileri içeren çerezlerdir. Niteliği gereği bu türdeki çerezler kişisel verilerinizi içerebilir. Örneğin; sitemizde dil tercihinizi kaydeden çerezler birer işlevsel çerezdir.

Çerezlerle İlgili Daha Detaylı Bilgiye Nereden Ulaşabilirim?

Çerez metinlerinin içeriği çoğu zaman yalnızca mühendislerin işleyebileceği nitelikte olup, çerezler ile ilgili daha detaylı ve anlaşılabilir bir dil üzerinden bilgi almak isteyen ziyaretçilerimizin www.allaboutcookies.org veya www.aboutcookies.org (İngilizce) adreslerini ziyaret etmeleri önerilir.

2. SİBEL ULUSLARARASI TAŞIMACILIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ OLARAK ÇEREZ KULLANIMIMIZ

2.1. İnternet Sitemizin Kullanımı Kapsamında Çerezleri Kim, Nasıl Gönderir?

Çerezler;

 • Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti. tarafından ve/veya,
 • Eğer ziyaret edilen sayfada video veya fotoğraf gibi bazı içerikler sağlanmakta ise, üçüncü kişiler tarafından ve gezintiniz sırasında cihazınızda bulunan tarayıcı (Google Chrome, Safari vb.) ile sunucular arasında kurulan iletişim vasıtasıyla gönderilmektedir.

2.2. Cihazınızdan Aldığımız Bilgileri Nasıl Kullanıyoruz?

Çerezler;

 • İnternet sitemizi ziyaretiniz sırasında yaptığınız gezinti ve kullanım tercihlerinin,
 • İnternet sitemizde cevapladığınız anket veya değerlendirmeye ilişkin bilgi ve sonuçların ve
 • Tercihlerinize ilişkin bilgilerin hatırlanmasında yardımcı olur.
Ayrıca, internet sitemizde yer alan yazıları, haberleri ve diğer sekmelerde yer alan içerikleri ziyaretleriniz sırasındaki tıklama sıklığı ve ziyaret edilen sayfalara ilişkin kullanım verilerini anonim hale getirmek suretiyle istatistikî amaçlarla kullanırız.

Çerezler üzerinden topladığımız verileri kimliğinizi belirlemek amacıyla kullanmayız. Çerezler bu Politikada belirtilen amaçlar dışında kullanılmaz ve veri koruma mevzuatına aykırı olarak işlenmez.

2.3. Çerezleri Nasıl Kontrol Ederim?

İnternet sitemizi kullanabilmek için çerezleri kabul etmek zorunda değilsiniz fakat bu durumda kullanıcı deneyiminizin kalitesi düşebilir.

Çerezleri silebilir veya internet tarayıcınızı çerezleri engelleyebilecek şekilde ayarlayabilirsiniz fakat bu halde internet sitemizde yer alan bazı hizmetler olması gerektiği gibi çalışamayabilir.

Tarayıcınızın çerezler ile ilgili ayarları hakkında detaylı bilgi için:

Chrome https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=tr
Firefox https://support.mozilla.org/tr/kb/web-sitesi-tercihleri-cerezleri-acip-kapatma
Safari Browser https://support.apple.com/tr-tr/guide/safari/sfri11471/mac
Opera Bowser https://www.opera.com/tr/terms
Microsoft Internet Edge Browser
https://support.microsoft.com/tr-tr/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Amaç

Kişisel Verileri Saklama ve İmha Politikası (“Politika”), Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti                     (“Sibel Uluslararası Taşımacılık”) tarafından gerçekleştirilmekte olan saklama ve imha faaliyetlerine ilişkin iş ve işlemler konusunda usul ve esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır.

Sibel Uluslararası Taşımacılık, işçileri, işçi adayları, tedarikçi çalışanları, tedarikçi yetkilileri, ziyaretçiler ve diğer üçüncü kişilere ait kişisel verilerin T.C. Anayasası, uluslararası sözleşmeler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve diğer ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesini ve ilgili kişilerin haklarını etkin bir şekilde kullanmasının sağlanmasına önem vermektedir.

Kişisel Verileri Nerede Kaydediyoruz ?
Kişisel veriler, aşağıda listelenen ortamlarda hukuka uygun olarak güvenli bir şekilde saklanır.

Elektronik Ortamlar

Sunucular (Etki alanı, yedekleme, e-posta, veritabanı, web, dosya paylaşım, vb

 • Yazılımlar (ofis yazılımları, portal, EBYS, VERBİS.)
 • Bilgi güvenliği cihazları (güvenlikü duvarı, saldırı tespit ve engelleme, günlük kayıt dosyası, antivirüs vb. ) 
 • Kişisel bilgisayarlar (Masaüstü, dizüstü)ü
 • Mobil cihazlar (telefon, tablet vb.)ü
 • Optik diskler (CD, DVD vb.)ü
 • Çıkartılabilir bellekler (USB, Hafızaü Kart vb.)   
 • Yazıcı, tarayıcı, fotokopi makinesi
Elektronik Olmayan Ortamlar

 • Kâğıt
 • Manuel veri kayıt sistemleri (anket formları,ü ziyaretçi giriş defteri)
 • Yazılı, basılı, görsel ortamlar
 

Saklamaya İlişkin Açıklamalar
Kişisel verileriniz ilgili mevzuatta öngörülen veya işleme amaçlarımıza uygun süre kadar saklanır.

Saklamayı Gerektiren İşleme Amaçları
Sibel Uluslararası Taşımacılık faaliyetleri çerçevesinde işlemekte olduğu kişisel verileri aşağıdaki amaçlar doğrultusunda saklar. 

·İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek.
·İletişi süreçlerinin yürütülmesi
·Güveliğin sağlanması.
·  İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek.
·VERBİS kapsamında, çalışanlar, veri sorumluları, irtibat kişileri, veri sorumlusu temsilcileri ve veri işleyenlerin tercih ve ihtiyaçlarını tespit etmek, verilen hizmetleri buna göre düzenlemek ve gerekmesi halinde güncellemek. 
·Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak. 
·Hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesi
·  İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğü.

İmhayı Gerektiren Sebepler
·  İşlenmesini veya saklanmasını gerektiren amacın ortadan kalkması,
·  Kişisel verileri işlemenin sadece açık rıza şartına istinaden gerçekleştiği hallerde, ilgili kişinin açık rızasını geri alması, 
·Kanunun 11. maddesi gereği ilgili kişinin hakları çerçevesinde kişisel verilerinin silinmesi ve yok edilmesine ilişkin yaptığı başvurunun Sibel Uluslararası Taşımacılık  tarafından kabul edilmesi, 
·Kurula şikâyette bulunması ve bu talebin Kurul tarafından uygun bulunması, 
·Kişisel verilerin saklanmasını gerektiren azami sürenin geçmiş olması ve kişisel verileri daha uzun süre saklamayı haklı kılacak herhangi bir şartın mevcut olmaması,

Durumlarında Sibel Uluslararası Taşımacılık, tarafından ilgili kişinin talebi üzerine silinir, yok edilir ya da re’sen silinir, yok edilir veya anonim hale getirilir.

TEKNİK VE İDARİ TEDBİRLER
Kişisel verilerin güvenli bir şekilde saklanması, hukuka aykırı olarak işlenmesi ve erişilmesinin önlenmesi ile kişisel verilerin hukuka uygun olarak imha edilmesi için Sibel Uluslararası Taşımacılık mevzuatta öngörülen teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Teknik Tedbirler
Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan teknik tedbirler aşağıda sayılmıştır: 

·Sızma (Penetrasyon) testleri ile Sibel Uluslararası Taşımacılık bilişim sistemlerine yönelik risk, tehdit, zafiyet ve varsa açıklıklar ortaya çıkarılarak gerekli önlemler alınmaktadır. 
·Bilgi güvenliği olay yönetimi ile gerçek zamanlı yapılan analizler sonucunda bilişim sistemlerinin sürekliliğini etkileyecek riskler ve tehditler sürekli olarak izlenmektedir.
·Bilişim sistemlerine erişim ve kullanıcıların yetkilendirilmesi, erişim ve yetki matrisi ile kurumsal aktif dizin üzerinden güvenlik politikaları aracılığı ile yapılmaktadır.
· Bilişim sistemleri teçhizatı, yazılım ve verilerin fiziksel güvenliği için gerekli önlemler alınmaktadır. 
·Çevresel tehditlere karşı bilişim sistemleri güvenliğinin sağlanması için, donanımsal (sistem odasına sadece yetkili personelin girişini sağlayan erişim kontrol sistemi, 7/24 çalışan izleme sistemi, yerel alan ağını oluşturan kenar anahtarların fiziksel güvenliğinin sağlanması, yangın söndürme sistemi, iklimlendirme sistemi vb.) ve yazılımsal (güvenlik duvarları, atak önleme sistemleri, ağ erişim kontrolü, zararlı yazılımları engelleyen sistemler vb.) önlemler alınmaktadır. 
·Kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesini önlemeye yönelik riskler belirlenmekte, bu risklere uygun teknik tedbirlerin alınması sağlanmakta ve alınan tedbirlere yönelik teknik kontroller yapılmaktadır. 
· Sibel Uluslararası Taşımacılık içerisinde erişim prosedürleri oluşturularak kişisel verilere erişim ile ilgili raporlama ve analiz çalışmaları yapılmaktadır. 
·Kişisel verilerin bulunduğu saklama alanlarına erişimler kayıt altına alınarak uygunsuz erişimler veya erişim denemeleri kontrol altında tutulmaktadır. Sibel Uluslararası Taşımacılık silinen kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için erişilemez ve tekrar kullanılamaz olması için gerekli tedbirleri almaktadır. 
·Kişisel verilerin hukuka aykırı olarak başkaları tarafından elde edilmesi halinde bu durumu ilgili kişiye ve Kurula bildirmek için Sibel Uluslararası Taşımacılık. tarafından buna uygun bir sistem ve altyapı oluşturulmuştur.
·Güvenlik açıkları takip edilerek uygun güvenlik yamaları yüklenmekte ve bilgi sistemleri güncel halde tutulmaktadır.  Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güçlü parolalar kullanılmaktadır.
·Kişisel verilerin işlendiği elektronik ortamlarda güvenli kayıt tutma (loglama) sistemleri kullanılmaktadır. 
·Kişisel verilerin güvenli olarak saklanmasını sağlayan veri yedekleme programları kullanılmaktadır. 
·Elektronik olan veya olmayan ortamlarda saklanan kişisel verilere erişim, erişim prensiplerine göre sınırlandırılmaktadır. Sibel Uluslararası Taşımacılık. internet sayfasına erişimde güvenli protokol (HTTPS) kullanılarak SHA 256 Bit RSA algoritmasıyla şifrelenmektedir. 
·Özel nitelikli kişisel verilerin güvenliğine yönelik ayrı politika belirlenmiştir.
·  Özel nitelikli kişisel veri işleme süreçlerinde yer alan çalışanlara yönelik özel nitelikli kişisel veri güvenliği konusunda eğitimler verilmiş, gizlilik sözleşmeleri yapılmış, verilere erişim yetkisine sahip kullanıcıların yetkileri tanımlanmıştır. 
·Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği elektronik ortamlar kriptografik yöntemler kullanılarak muhafaza edilmekte, kriptografik anahtarlar güvenli ortamlarda tutulmakta, tüm işlem kayıtları loglanmakta, ortamların güvenlik güncellemeleri sürekli takip edilmekte, gerekli güvenlik testlerinin düzenli olarak yapılması/yaptırılması, test sonuçlarının kayıt altına alınması, 
·Özel nitelikli kişisel verilerin işlendiği, muhafaza edildiği ve/veya erişildiği fiziksel ortamların yeterli güvenlik önlemleri alınmakta, fiziksel güvenliği sağlanarak yetkisiz giriş çıkışlar engellenmektedir. 
·Özel nitelikli kişisel veriler e-posta yoluyla aktarılması gerekiyorsa şifreli olarak kurumsal e-posta adresiyle veya KEP hesabı kullanılarak aktarılmaktadır. Taşınabilir bellek, CD, DVD gibi ortamlar yoluyla aktarılması gerekiyorsa kriptografik yöntemlerle şifrelenmekte ve kriptografik anahtar farklı ortamda tutulmaktadır. Farklı fiziksel ortamlardaki sunucular arasında aktarma gerçekleştiriliyorsa, sunucular arasında VPN kurularak veya sFTP yöntemiyle veri aktarımı gerçekleştirilmektedir. Kağıt ortamı yoluyla aktarımı gerekiyorsa evrakın çalınması, kaybolması ya da yetkisiz kişiler tarafından görülmesi gibi risklere karşı gerekli önlemler alınmakta ve evrak “gizli” formatta gönderilmektedir.

İdari Tedbirler
Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından, işlediği kişisel verilerle ilgili olarak alınan idari tedbirler aşağıda sayılmıştır: 
·İşçilerin niteliğinin geliştirilmesine yönelik, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak işlenmenin önlenmesi, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak erişilmesinin önlenmesi, kişisel verilerin muhafazasının sağlanması, iletişim teknikleri, teknik bilgi beceri ve ilgili mevzuat hakkında eğitimler verilmektedir. 
· Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından yürütülen faaliyetlere ilişkin çalışanlara gizlilik sözleşmeleri imzalatılmaktadır. 
·Güvenlik politika ve prosedürlerine uymayan çalışanlara yönelik uygulanacak disiplin prosedürü hazırlanmıştır. 
·Kişisel veri işlemeye başlamadan önce Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından, ilgili kişileri aydınlatma yükümlülüğü yerine getirilmektedir. 
·Kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
· Sibel Uluslararası Taşımacılık içi periyodik ve rastgele denetimler yapılmaktadır.
·İşçilere yönelik bilgi güvenliği eğitimleri verilmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİ İMHA TEKNİKLERİ

İlgili mevzuatta öngörülen süre ya da işlendikleri amaç için gerekli olan saklama süresinin sonunda kişisel veriler, Sibel Uluslararası Taşımacılık tarafından re’sen veya ilgili kişinin başvurusu üzerine yine ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak aşağıda belirtilen tekniklerle imha edilir.

Kişisel Verilerin Silinmesi
Kişisel verileriniz aşağıdaki yöntemlerle silinir: 

Veri Kayıt Ortamı

Açıklama

Sunucularda Yer Alan Kişisel Veriler

Sunucularda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için sistem yöneticisi tarafından ilgili kullanıcıların erişim yetkisi kaldırılarak silme işlemi yapılır

Elektronik Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Elektronik ortamda yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, veri tabanı yöneticisi hariç diğer çalışanlar (ilgili kullanıcılar) için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir.

Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler

Fiziksel ortamda tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler için evrak arşivinden sorumlu birim yöneticisi hariç diğer çalışanlar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilir. Ayrıca, üzeri okunamayacak şekilde çizilerek/boyanarak/silinerek karartma işlemi de uygulanır

Taşınabilir Medyada Bulunan Kişisel Veriler

Flash tabanlı saklama ortamlarında tutulan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, sistem yöneticisi tarafından şifrelenerek ve erişim yetkisi sadece sistem yöneticisine verilerek şifreleme anahtarlarıyla güvenli ortamlarda saklanır.

 
Kişisel Verilerin Yok Edilmesi
Kişisel verileriniz, aşağıdaki yöntemlerle yok edilir.

Veri Kayıt Ortamı Açıklama
Fiziksel Ortamda Yer Alan Kişisel Veriler Kâğıt ortamında yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenler, kâğıt kırpma makinelerinde geri döndürülemeyecek şekilde yok edilir.
Optik / Manyetik Medyada Yer Alan Kişisel Veriler Optik medya ve manyetik medyada yer alan kişisel verilerden saklanmasını gerektiren süre sona erenlerin eritilmesi, yakılması veya toz haline getirilmesi gibi fiziksel olarak yok edilmesi işlemi uygulanır. Ayrıca, manyetik medya özel bir cihazdan geçirilerek yüksek değerde manyetik alana maruz bırakılması suretiyle üzerindeki veriler okunamaz hale getirilir.

 

Kişisel Verilerin Anonim Hale Getirilmesi
Kişisel verilerin anonim hale getirilmesi, kişisel verilerin başka verilerle eşleştirilse dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir. Kişisel verilerin anonim hale getirilmiş olması için; kişisel verilerin, veri sorumlusu veya üçüncü kişiler tarafından geri döndürülmesi ve/veya verilerin başka verilerle eşleştirilmesi gibi kayıt ortamı ve ilgili faaliyet alanı açısından uygun tekniklerin kullanılması yoluyla dahi kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemez hale getirilmesi gerekir.

SAKLAMA VE İMHA SÜRELERİ
Saklama ve imha süreleri aşağıdaki gibidir.

Kişisel Veri Saklama Süresi İmha Süresi
Kimlik Verisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İletişim Verisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Lokasyon Verisi 5 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Özlük Verisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Hukuki İşlem Verisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Müşteri İşlem Verisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Fiziksel Mekan Güvenliği Verisi 6 ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
İşlem Güvenliği Verisi 5 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Mesleki Deneyim Verisi 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Görsel Ve İşitsel Kayıtlar 6 ay Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Sağlık Verileri 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirlerine İlişkin Veriler 10 yıl Saklama süresinin bitimini takip eden ilk periyodik imha süresinde
 

Periyodik İmha Süresi
Yönetmeliğin 11.maddesi gereğince Sibel Uluslararası Taşımacılık periyodik imha süresini 6 ay olarak belirlemiştir.

Politikanın Güncellenmesi
Politika, ihtiyaç duyuldukça gözden geçirilir ve gerekli olan bölümler güncellenir. 

Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti
Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuku, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla işbu aydınlatma metnini hazırladık.

Genel Nitelikli ve Özel Nitelikli Kişisel Veri Nedir?
Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi, kişisel veri olarak tanımlanır.

Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir.

Özel nitelikli kişisel verilerin, ilgilinin açık rızası olmaksızın işlenmesi yasaktır. Sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel veriler, kanunlarda öngörülen hâllerde ilgili kişinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir. Özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, ayrıca Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemlerin alınması şarttır

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?
Lojistik sektöründe verdiğimiz hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

1.      Kimlik bilgileri
2.      İletişim bilgileri
3.      Özlük
4.      Lokasyon verisi
5.      Hukuki işlem
6.      Müşteri İşlem
7.      Fiziksel Mekân Güvenliği
8.      İşlem Güvenliği
9.      Mesleki Deneyim
10.    Görsel ve İşitsel Kayıtlar
11.    Sağlık Bilgileri
12.    Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri

Veri Kategorisi Kimlik Bilgileri
Açıklama Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.
Kimden toplanır İşçilerden, şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.
İçerik İsmi-soyisim, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, SGK sicil numarası, kimlik fotokopisi, imza gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep / Şikâyetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Veri Kategorisi İletişim Bilgileri
Açıklama Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.
Kimden toplanır İşçilerden,  şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.
İçerik Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Tedarik Zinciri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Veri Kategorisi Özlük Verileri
Açıklama Mevzuat gereği işveren tarafından tutulması gereken işçi verileridir.
Kimden toplanır İşçilerden toplanmaktadır.
İçerik Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, Pozisyon/unvan bilgileri, Diploma ve sertifikalar, Çalışma geçmişi ve detayları, Önceki işyerinden alınan hizmet/çalışma belgesi, Özgeçmiş, İzin (idari ve yıllık izin), Fotoğraf, Çalışan hakkında yapılan resmi yazışmalar, SGK işe giriş bildirgesi, SGK işten ayrılış bildirgesi, Adli sicil kaydı, Askerlik Terhis Bilgisi, Sağlık Raporu, AGİ bilgileri gibi bilgilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Erişim Yetkilerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikayetlerin Takibi
 • Yetenek/ Kariyer Gelişimi Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Veri Kategorisi Lokasyon Verileri
Açıklama Ana faaliyetimiz olan lojistik faaliyetlerinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.
Kimden toplanır Lokasyon verileri; şirketimiz şoförlerinin ve tedarikçi şoförlerinin kullandığı araçlardan toplanır.
İçerik Karayolu taşımacılığı faaliyetimiz kapsamında, yük konumlarının takip edilebilmesi amacıyla tır vb araçların ve dolayısıyla şoförlerin konum bilgilerine erişilmektedir.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Denetim/Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal/Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Veri Kategorisi Hukuki İşlem
Açıklama Mevzuattan kaynaklı yükümlülükler kapsamında şirketin hukuki güvenliğinin sağlanması için toplanan hukuki verilerdir.
Kimden toplanır İşçilerden, şirket ortaklarından, stajyerlerden, tedarikçi çalışanı, yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.

İçerik Resmi kurumlardan gelen yazılar, mahkemelerden gelen yazılar, haciz ihbarnameleri, açılan davalara ilişkin bilgi ve belgeler gibi belgeler
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Talep/Şikâyetlerin Takibi
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Veri Kategorisi Müşteri İşlem
Açıklama Müşterilerin talep, fatura, kaşe-imza bilgileri ile tedarikçilerin kaşe-imza bilgileri.
Kimden toplanır Tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alan kişilerden toplanmaktadır.
İçerik Müşterilerin talep, fatura, kaşe-imza bilgileri ile tedarikçilerin kaşe-imza bilgileri.
Verinin toplanma amacı
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Finans Ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Satış Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Mal / Hizmet Üretim Ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum Ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Yönetim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 

Veri Kategorisi Fiziksel Mekân Güvenliği
Açıklama Fiziksel mekânın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler
Kimden toplanır Çalışan adayı, çalışan, şirket ortaklarından, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçilerden toplanmaktadır.
İçerik Kamera kayıtları
Verinin toplanma amacı
 • Fiziksel Mekan Güvenliğinin Temini
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Lojistik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Taşınır Mal Ve Kaynakların Güvenliğinin Temini
 

Veri Kategorisi İşlem Güvenliği
Açıklama IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola gibi verilerdir.
Kimden toplanır İşçilerden, şirket ortaklarından toplanmaktadır.
İçerik IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi
 • İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi / Denetimi
 • Saklama Ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 

Veri Kategorisi Mesleki Deneyim
Açıklama Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, çalışma tecrübesi gibi verilerdir.
Kimden toplanır İşçilerden toplanmaktadır.
İçerik Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, transkript bilgileri, çalışma tecrübesi gibi verilerdir.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Eğitim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 

Veri Kategorisi Görsel ve İşitsel Kayıtlar
Açıklama Fiziksel mekânın güvenliğinin sağlanmasına yönelik tedbirler
Kimden toplanır Çalışan adayı, çalışan, şirket ortaklarından, potansiyel ürün veya hizmet alıcısı, stajyer, tedarikçi çalışanı, tedarikçi yetkilisi, ürün veya hizmet alıcısı, ziyaretçilerden toplanmaktadır.
İçerik Kamera kayıtları
Verinin toplanma amacı Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini
Veri Kategorisi Sağlık Bilgileri
Açıklama İşçilerin çalışabilmeleri için gereken sağlık verileridir.
Kimden toplanır İşçilerden toplanmaktadır.
İçerik Engellilik durumuna ait bilgiler, Kan grubu bilgisi, Kişisel sağlık bilgileri, Kullanılan cihaz ve protez bilgileri v.b
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • Çalışanlar İçin Yan Haklar Ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Sağlığı / Güvenliği Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 

Veri Kategorisi Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleri
Açıklama Ceza mahkûmiyetine güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.
Kimden toplanır İşçilerden toplanmaktadır.
İçerik Ceza mahkûmiyetine güvenlik tedbirlerine ilişkin bilgiler v.b.
Verinin toplanma amacı
 • Çalışanlar İçin İş Akdi Ve Mevzuattan Kaynaklı Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi
 • İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması
 
Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?
Kişisel verileri, lojistik sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden (hukuki yükümlülük), sözleşmesel ilişkilerden, kanunlarda bulunan yükümlülüklerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan nedenlerle işlemekteyiz.

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?
Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla yada toplantı / görüşmeler vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı
Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. Bunların yanı sıra iş faaliyetlerimizin idamesi amacıyla tedarikçiler ve ilgili üçüncü taraflarla da paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı
Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir:
 • Açık rızanız var ise,
 • KVKK’de öngörülen haller ve veri aktarılacak ülkede yeterli koruma mevcut ise
 • KVKK’de öngörülen haller ve verinin aktarılacağı ülkede yeterli koruma mevcut olmamasına rağmen, yeterli korumanın sağlanacağına dair ilgili ülke tarafından verilen bir taahhüt ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun (“Kurul”) izni mevcut ise.
Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri
Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir:

 • Kanunda veya ilgili mevzuatta yer alan bir hüküm ile verinin saklanmasına ilişkin bir süre belirlenmiş ise verinin, en az bu süre kadar saklanması gerekmektedir. Söz konusu veriler belirlenen sürenin sonunda silinmektedir.
 • İşlediğimiz verinin saklanmasına ilişkin olarak kanunen bir süre belirlenmemiş ise söz konusu veri; aramızdaki ilişki gereğince ve sizinle taraf olduğumuz sözleşmede belirlenen süre boyunca saklanmakta olup, işbu ilişkinin sona ermesi veya sözleşmede belirlenen sürenin dolması halinde -talebiniz gerekmeksizin- silinmektedir.
 • Verilerin saklanmasına ilişkin olarak mevzuatta bir süre öngörülmesi ve söz konusu verilerin bu süreden önce silinmesinin tarafınızca talep edilmesi halinde bu talebiniz gerçekleştirilememektedir. Verilerin saklanmasına ilişkin sürenin mevzuatta belirlenmediği hallerde, verilerin silinmesine yönelik talebiniz mevcut ise verileriniz derhal ve en geç 30 gün içerisinde silinmektedir.
Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar
Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğinin öğrenilmesi,
 • Kişisel verileriniz işlenmiş ise buna ilişkin bilgi talep edilmesi,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacının ne olduğunun ve bu amaca riayet edilip edilmediğinin öğrenilmesi,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı kişilerin öğrenilmesi,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmesi halinde bunların düzeltilmesinin talep edilmesi,
 • KVKK hükümleri uyarınca, kişisel verilerinizin silinmesinin veya yok edilmesinin talep edilmesi,
 • Eksik veya hatalı verilerin düzeltilmesi ile kişisel verilerinizin silinmesini ya da yok edilmesini talep etmeniz halinde bu durumun, verilerinizi aktardığımız üçüncü kişilere bildirilmesinin talep edilmesi,
 • Kişisel verilerinizin otomatik sistemler aracılığıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir durumun meydana gelmesi halinde bu duruma itiraz edilmesi ve
 • Kişisel verilerinizin hukuka aykırı işlenmesi nedeniyle zarara uğramanız halinde söz konusu zararın giderilmesinin talep edilmesi.
Hakların Kullanımı
Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Sibel Ulus. Taş. ve Dış Tic.Ltd. Şti başvuru formu ile veya Ferhatpaşa Mh. 77.SK. No.61/1 Ataşehir / İstanbul adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da sibel@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi
Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli red sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?
Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki “Başvuru Formu” ile bize istekte bulunabilirsiniz.